CA3A7050.jpg
  • Spotify
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Föreläsningar

Med Sheila Arnell & Magnus Fridh

CA3A1657.jpg

-Stresshantering och ökad förmåga till närvaro, fokus och återhämtning. 

-Hur lär du dig att meditera?

- Vad är meditation - från Brus till Stillhet. 

CA3A1674.jpg

Meditationskurs

Låt era anställda gå en nybörjarkurs i hur man kommer igång med yoga/och eller meditation och hur man på 7 dagar kan börja med yoga/meditation. 

Speciellt utformad för er. 

 

Deltagande på event, kick- off, månadsmöte, styrelsemöten mm

CA3A1595.jpg